Talar vägmotståndarna med kluven tunga?

Written by Peter Hermansson
Category: Nyheter Created: Saturday, 20 January 2018 14:23

Vi har kartlagt samtliga personer som överklagat beslutet om den nya vägen, och en klar bild framträder - vilka motiv har de egentligen?

Värna Onsala, Naturskyddsföreningen i Kungsbacka och ett par till har anlitat ett juridiskt ombud för sina överklaganden. Hon skriver i ett inlägg till regeringen att Värna Onsala skall verka för - "Onsalas unika natur- och kulturmiljö. Föreningens huvudsakliga ändamål är således att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen."

Till det påståendet kan vi lägga ovanstående bild, som visar var Värna Onsalas 'medlemmar' bor i förhållande till den nya vägen. 
Vi tror inte riktigt på slumpen i det här fallet, vad tror du?