Ny Onsalaväg - eller ingenting

Written by Peter Hermansson
Category: Nyheter Created: Monday, 12 February 2018 14:23

Låt inte vägmotståndarna lura dig. Det står inte alls mellan den nya vägen, eller en breddning av den nuvarande. Det handlar istället om en ny väg eller ingenting.

Överklagandena mot den nya Onsalavägen har nu legat hos regeringen i ett år. Under tiden har kommunen stoppat all nybyggnad på hela halvön, och trafiksituationen, utsläppen och olyckorna blir bara värre och värre.

Vägmotståndarna, och vissa medier försöker att få det till att det handlar om två alternativ; om överklagandena går igenom och regeringen stoppar den nya vägen, så blir det en ombyggnad av den nuvarande vägen istället. Sanningen är att om det skulle ske, så är alternativet – ingenting. Det står inte mellan en ny väg eller en ombyggnad av den nuvarande vägen, utan alternativen är en ny väg eller – ingenting. I minst 15-20 år, om ens då. Kommunen kommer att tvingas att släppa på byggstoppet, inflyttningen och därmed trafiken kommer att öka kraftigt.

Bullret och utsläppen kommer att hamna långt över gränsvärdena, olyckorna kommer att bli fler och allvarligare, vuxna och barn som bor vid vägen och som använder gångbanan till och från skola/arbete kommer att insjukna i större grad, bilköerna kommer att öka och finnas större delen av dagen, och barriären som den nuvarande vägen utgör kommer att bli mer eller mindre ogenomtränglig. Och när 15-20 år gått och man vill bygga om den nuvarande vägen, hur många överklaganden kommer regeringen att få av människor som bor vid den nuvarande vägen, och hur lång tid kommer inte dessa överklaganden att ta?

Nej, situationen är ohållbar som den är redan idag. Därför kommer regeringen att ogiltigförklara överklagandena; helt enkelt för att alternativet – ingenting i 15-20 år, inte är förenligt med drägliga livsförhållanden för någon Onsalabo.