Motstånd utan nytta?

Written by Peter Hermansson
Category: Nyheter Created: Saturday, 20 January 2018 20:34

Vem är vem i överklagandecirkusen? Är det samma människor som överklagar den nya Onsalavägen OCH Västlänken?                       

Vi har gjort jämförelsen mellan Västlänken och den nya Onsalavägen förut, men vi slutar aldrig att förvånas över hur lika dessa projekt verkar vara när det gäller strategin vid överklaganden.....

Kan det vara så att minsta gemensamma nämnare när det gäller motståndarna till båda projekten, är att de anlitat och tagit råd av samma juridiska ombud?

En liten ordlek, läs texten från dagens Göteborgs-Posten ovan, och byt ut orden Västlänken mot Onsalavägen, Göteborg mot Onsala och Skona Göteborg mot Värna Onsala.