Hur går det för vägmotståndarna?

Written by Peter Hermansson
Category: Nyheter Created: Friday, 09 March 2018 10:23

David Sjöstrand fortsätter att uttrycka sitt förakt för Trafikverkets hanterande av Onsalavägen genom att slå sig själv för bröstet, och berätta halvsanningar på sin Facebookgrupp 'Rusta upp hela Onsalavägen'.

Vilken konspirationsteori han och de andra vägmotståndarna bekänner sig till vet vi inte, men faktum är att motståndarna i dagsläget inte har lyckats att åstadkomma NÅGONTING, trots att man lagt ner massor av tid, engagemang och pengar i sitt oförtrutna arbete att fördröja den nya vägen.

rustaUpp1Här är ett exempel på hur vägmotståndarna dribblar med både data och sanningen på sin Facebooksida.

I sitt senaste inlägg kritiserar David Sjöstrand Trafikverket, och deras sätt att beräkna samhällsnyttan med vägen. Trafikverket använde först en modell för sina beräkningar och bytte sedan modell där värdet för samhällsnyttan blev lägre än tidigare.

Han säger att samhällsnyttan blev mycket lägre än vid de första beräkningarna, och får det att låta som att vägen är olönsam, och att Region Halland (de som betalar för vägen) sannolikt skulle ha fattat ett annat beslut om de fått information om de nya, lägre siffrorna för samhällsnyttan.

Vad han däremot inte säger är att vägen blir samhällsekonomiskt lönsam ÄVEN MED DEN NYA BERÄKNINGSMODELLEN! Och att alla beslut efter Region Hallands beslut byggde på de nya SAHÄLLSEKONOMISKT LÖNSAMMA BERÄKNINGARNA. Detta i motsats till David och hans kompisars förslag om att bygga ut den nuvarande vägen istället, där den samhällsekonomiska nyttan torde bli negativ. Nu kan man ju bygga en väg även med negativa samhällsekonomiska beräkningsresultat, så det behöver inte betyda något i sig. Visste du förresten att i beräkningarna använder man en kostnad av 14,3 miljoner konor för varje dödsfall på en väg (2011)?

Det är många fler faktorer än samhällsnyttan som tas med i en beslutandeprocess vid ett vägbygge.