Om NyOnsalaväg.nu

Written by Peter Hermansson
Category: Okategoriserat Created: Thursday, 19 October 2017 14:23
 

NyOnsalaväg.nu

en blog om den nya vägen.

 Onsalavägen, eller väg 940 som den egentligen heter har varit ett hett debattämne i över 50 år. Själva vägen har gått i princip där den ligger nu sedan 1600-talet. Genom åren har den varit föremål för diverse uppdateringar och smärre justeringar för att kunna möta den snabbt växande befolkningen i Onsala, men de senaste 10-15 åren har bilköerna, utsläppen och bullret passerat alla gränser. Onsala, som en gång var en egen kommun beslutade om att ett vägreservat skulle skapas längre inåt land, för framtida behov av en bättre väg. Under de senaste 50-60 åren har man försökt flera gånger att få till en modernare, säkrare och mer miljövänlig väg för Onsalaborna att färdas på, utan att lyckas. 

 
Den största anledningen till att vägen inte ännu är byggd, är att en grupp som kallar sig 'Värna Onsala' drivit effektiv opinion mot en väg. De vill istället att den nuvarande 'gamla' vägen rustas upp så att den kan svälja den ökande trafiken. Värna Onsala, tillsammans med några markägare och andra privatpersoner har gått samman och gemensamt anlitat juridisk hjälp för att överklaga vägen.
 
I maj 2018 kom så regeringens beslut om överklagandena mot den nya vägen, och beslutet gick emot de klagande och för en ny väg.
 
Denna blog kommer att följa processen med att bygga den nya vägen, för det är inte klart ännu, och vägmotståndarna verkar inte ha gett upp.

 

Vi är några stycken som driver denna saken, men vi har ett brett stöd hos allmänheten, och speciellt bland alla de Onsalabor som idag bor så nära vägen att den utgör en hälsofara.
 
Vi finns också på Facebook, gilla oss gärna där.